Bộ trà cao 0.47L Hương Sen Chỉ vàng

1.210.000₫

Bộ trà cao 0.47L Hương Sen Chỉ vàng gồm:
- Bình trà : 1 chiếc
- Tách trà : 6 chiếc
- Đĩa lót tách : 6 chiếc

Bộ trà cao 0.47L Hương Sen Chỉ vàng gồm:
- Bình trà : 1 chiếc
- Tách trà : 6 chiếc
- Đĩa lót tách : 6 chiếc