Bộ trà 0.65L DS Hồng Mai

836.000₫

Bộ trà 0.65L (Daisy – Hồng Mai)
(Gồm: 01 bình, 06 tách, 06 dĩa lót)