Bộ trà 0.45L Daisy trắng

517.000₫

Bộ trà 0.45L Daisy trắng gồm:

1 bình trà 0.45L

6 Tách 0.07L

6 Đĩa lót tách 11cm

Bộ trà 0.45L Daisy trắng gồm:

1 bình trà 0.45L

6 Tách 0.07L

6 Đĩa lót tách 11cm