Bộ lọc cà phê

209.520₫

Bộ lọc cà phê Jasmine gồm:
- 01 Tách cà phê 0.16L + nắp
- 01 Lọc cà phê
- 01 Đĩa lót tách

Bộ lọc cà phê Jasmine trắng bao gồm:
- Tách cà phê 0.16L + nắp
- Lọc cà phê