Bộ đồ ăn 35SP Daisy Bóng Bay

2.359.500₫

Bộ đồ ăn 35SP Daisy Bóng Bay bao gồm:

Chén cơm: 10 chiếc

Đĩa lót : 10chiếc

Chén chấm 9cm: 10 chiếc

Đĩa tròn 26cm: 2 chiếc

Đĩa sâu lòng 23cm: 2 chiếc

Tô trung 23cm: 1 chiếc