Bộ cà phê 1.2L Viền chỉ vàng

1.694.000₫

Bộ cà phê 1.2L Hoàng gia, hoa văn Viền chỉ vàng, bao gồm:
- Bình cà phê dung tích 1.2L
- Tách 0.16L: 6 cái
- Đĩa lót tách 13cm: 6 cái

Bộ cà phê 1.2L Hoàng gia, hoa văn Viền chỉ vàng, bao gồm:
- Bình cà phê dung tích 1.2L
- Tách 0.16L: 6 cái
- Đĩa lót tách 13cm: 6 cái

Sản phẩm liên quan