Đĩa súp Chỉ xanh dương 17cm

48.400₫

Đĩa súp Chỉ xanh dương gồm các cỡ:

- 17cm: 48,400VNĐ

- 20cm: 82.500VNĐ

- 23cm: 99.000VNĐ