Đĩa oval Chỉ xanh dương 25cm

117.700₫

Đĩa oval Chỉ xanh dương gồm các cỡ:

- 25cm: 117.700VNĐ

- 28cm: 137.500VNĐ

- 32cm: 184.800VNĐ