Bộ trà 0.65L Daisy Bóng bay

770.000₫

Bộ trà 0.65L Bóng bay, bao gồm:

+ 1 Bình trà  0.65L

+ 6 Tách 0.10L

+ 6 Đĩa kê 12.5cm

Bộ trà 0.65L Bóng bay, bao gồm:

+ 1 Bình trà  0.65L

+ 6 Tách 0.10L

+ 6 Đĩa kê 12.5cm

Sản phẩm liên quan