Bộ trà 0.65L Chỉ Vàng

709.500₫

Bộ trà 0.65L Chỉ vàng gồm:
- Bình trà: 1 bình
- Tách trà: 6 tách
- Đĩa lót tách: 6 đĩa