Bộ trà 0.65L Came trắng

473.000₫

Bộ trà 0.65L Came trắng gồm:
- Bình trà 0.65L: 1 chiếc
- Tách trà: 6 tách
- Đĩa lót tách: 6 đĩa

Bộ trà 0.8L Camellia trắng bao gồm:

- Bình trà dung tích 0.8L

- Tách trà 0.11L: 6 cái

- Đĩa lót tách 13cm: 6 cái