Bộ trà 0.47L Tulip trắng

456.500₫

Bộ trà 0.47L Tulip trắng bao gồm:
- Bình trà dung tích 0.47L
- Tách trà 0.08L: 6 cái
- Đĩa lót tách 11cm: 6 cái

Bộ trà 0.47L Tulip trắng bao gồm:
- Bình trà dung tích 0.47L
- Tách trà 0.08L: 6 cái
- Đĩa lót tách 11cm: 6 cái