Bộ trà 0.47L Duyên xuân đỏ

695.200₫

Bộ trà 0.47L Tulip, hoa văn Duyên xuân đỏ, bao gồm:
- 01 Bình trà 0.47L
- 06 Tách trà 0.08L
- 06 Đĩa lót tách 11cm

Bộ trà 0.47L Tulip, hoa văn Duyên xuân đỏ, bao gồm:
- 01 Bình trà 0.47L
- 06 Tách trà 0.08L
- 06 Đĩa lót tách 11cm